El test d’hermeticitat Blower Door

El test d’hermeticitat Blower Door

L’assaig Blower Door: la “prova del cotó” de les cases passives

Per verificar que un habitatge compleix els requisits d’una Passivhaus és obligat realitzar un test anomenat Blower Door.

Aquest test mesura el volum d’infiltracions d’aire incontrolades que es produeixen a través de la pell de l’edifici. El seu valor indica el grau d’hermeticitat.

L’hermeticitat a l’aire és un dels 5 principis imprescindibles de l’estàndard Passivhaus i té una influència directa en l’eficiència energètica de l’edifici.

Test Blower Door

Preparació de l’assaig Blower Door

Blower Door i despesa energètica

Per poder certificar l’habitatge com a Passivhaus, el valor obtingut en el test ha de ser inferior a 0,6 renovacions/hora. Obtenir aquest valor tan reduït exigeix una estanqueïtat a l’aire molt gran i per tant un disseny i execució molt rigorosos. Un valor superior ens indica defectes en l’hermeticitat de la pell de l’edifici (fissures, errors constructius, juntes mal executades, etc.), la qual cosa dispara la demanda energètica

Si comparem aquest requisit amb el que marca el Codi Tècnic de l’Edificació -que és la normativa d’aplicació obligatòria als edificis de l’estat espanyol- la diferència és significativa. I és que el Codi Tècnic exigeix una renovació mínima de 3 renovacions/hora, un valor 5 vegades superior al requerit en una Passivhaus. Valor que, a més, no és obligat de comprovar en obra i que per tant a la pràctica pot acabar essent més alt. La qual cosa, en un clima mediterrani com el de Girona, representa multiplicar per 5 les pèrdues d’energia d’un edifici convencional respecte d’un edifici concebut sota l’estàndard Passivhaus.

Però en què consisteix el test Blower Door?

L’assaig Blower Door es realitza in situ mitjançant un mètode de pressurització per mitjà d’un ventilador. Consisteix en una lona estanca que es col·loca generalment a la porta d’entrada de l’edifici. A la porta es fixa el ventilador que generarà una diferència de pressió de 50 Pascals entre l’interior i l’exterior. Els valors mesurats s’envien a un software i es poden visualitzar simultàniament des d’un ordinador portàtil.

Aquest test sol realitzar-se dues vegades: la primera durant la fase d’obra per detectar infiltracions no desitjades i subsanar-ne les causes. La càmera termogràfica, l’anemòmetre i el generador de fum ens ajudaran a localitzar-les. El segon test es fa amb l’obra ja acabada, per quantificar el valor oficial.

Es tracta d’un procediment recollit a la normativa UNE-EN 13829:2002.

Test Blower Door

Procés del test Blower Door durant l’obra d’una casa d’alta eficiència

Blower Door: garantia d’eficiència amb poca inversió

Corregir les infiltracions d’aire no controlades gràcies a la informació que ens aporta l’assaig Blower Door sol requerir una inversió molt reduïda en material i en temps. El resultat, en canvi, pot multiplicar el grau d’eficiència de l’habitatge. Aquest es nota en el confort i en la despesa energètica al llarg del cicle de vida de l’edifici. 

Per això des d’EHaus verifiquem sempre els valors de projecte en fase d’obra i també un cop finalitzada a través d’aquest assaig, com a garantia de compliment dels estàndards d’eficiència d’una casa passiva de debò.

Encara dubtes? Truca’ns sense compromís al 617886565 o al 616985414 o escriu-nos a hola@ehaus.studio i t’expliquem tot allò que necessitis saber!

 

Què és l’hermeticitat a l’aire?

Què és l’hermeticitat a l’aire?

La importància d’una bona hermeticitat a l’aire

Has sentit mai la sensació desagradable d’estar dintre casa teva amb la calefacció posada a 20ºC un mes de desembre i sentir un corrent d’aire fred quan t’acostes a un endoll de la paret del dormitori?

En una obra de recent construcció, els seus usuaris notaven com en un dia de tramuntana l’aire fred s’escolava pels endolls de les parets. Es tractava d’un edifici nou, projectat i executat segons la normativa obligatòria (el Codi Tècnic de l’Edificació). Però malauradament no s’hi havia tingut en compte l’hermeticitat, i per això l’aire entrava pels endolls, entre el sòcol i el paviment, pel costat de les finestres o pel calaix de la persiana.

El motiu? Una hermeticitat deficient.

   

  termografia hermeticitat

   

  El control de les fuites o entrades d’aire del nostre habitatge és l’objectiu principal d’una hermeticitat ben pensada, projectada i correctament executada.

  Cinta hermeticitat

  Per què hauríem de tenir en compte l’hermeticitat a l’aire?

  El control de la permeabilitat a l’aire de la pell de l’edifici té els següents avantatges:

  • Redueix el cost de l’energia emprat en calefacció o refrigeració (l’aire climatitzat no s’escapa, ni l’aire exterior no s’escola a l’interior de casa nostra).
  • Millora la sensació de confort, ja que s’eviten corrents d’aire no desitjades i superfícies interiors fredes.
  • Disminueix la producció de fongs, perquè la humitat que transporta l’aire no quedarà dintre de les parets.
  • Garanteix el confort acústic, ja que el soroll no entrarà per forats i esquerdes.
  • Redueix la quantitat de pols i contaminació provinent de l’exterior, que no entrarà a casa nostra transportada per l’aire exterior.

   

  Hermeticitat i ventilació controlada de doble flux

  Un bon nivell d’hermeticitat a l’aire haurà d’anar de la mà d’un sistema de ventilació mecànic amb recuperador de calor.

  Aquesta instal·lació assegura un bona qualitat de l’aire interior i garanteix que tinguem sempre aire fresc, sense pols, fibres o fongs (mitjançant un sistema de filtres), a més de recuperar la calor de l’aire interior abans d’expulsar-lo a l’exterior.

  Aleshores, en una casa hermètica no puc obrir les finestres?

  Sí, pots obrir les finestres sempre que vulguis. A l’estiu mira d’obrir a les hores de menys calor per evitar que la casa s’escalfi massa. A l’hivern, no necessitaràs obrir massa vegades perquè tindràs garantit un aire constantment renovat, però tot i així pots fer-ho.

   Hermeticitat i edificis eficients

  Un dels elements clau per aconseguir Edificis de Consum Quasi Nul o edificis Passivhaus és l’hermeticitat a l’aire. Per aquest motiu, a EHAUS tenim en compte aquest principi d’hermeticitat des del primer moment en la fase de projecte i un realitzem un control exhaustiu durant la fase d’execució.

  Test Blower Door

  El Test Blower Door

  Gràcies a l’assaig in-situ anomenat Blower Door, del qual som tècnics especialitzats, localitzem i quantifiquem les infiltracions d’aire no controlades, de manera que podem implementar solucions correctores, així com verificar les millores tant en edificis existents com de recent construcció.

    

   Esperem que aquesta guia t’hagi ajudat a entendre el concepte d’hermeticitat! Si en vols saber més, no dubtis a escriure’ns a hola@ehaus.studio

   This site is registered on wpml.org as a development site.