Què és un pont tèrmic

Has sentit a parlar dels Ponts Tèrmics?

L’estàndard Passivhaus treballa amb gruixos d’aïllament més elevats de l’habitual, la qual cosa redueix considerablement les pèrdues energètiques per transmissió de l’embolcall de l’edifici. El sobrecost de col·locar més aïllament que en un edifici convencional és molt inferior a l’estalvi energètic que porta associat; per tant es tracta d’una mesura que s’amortitza en molt poc temps.

En construccions tan ben aïllades, cal prestar especial atenció als ponts tèrmics, que són aquelles zones de la pell de l’edifici on les pèrdues de calor són molt més grans que en la resta del tancament. Exemples habituals en són les juntes constructives (unions entre la finestra i la part opaca del tancament, caixes de persiana, fronts de forjat), els balcons i voladissos, la trobada de l’edifici amb el terreny, les cantonades, etc. Es tracta de punts febles que actuen com a coladors energètics, els quals a la vegada generen patologies constructives i disconfort.

Passivhaus girona, Ehaus

Les condensacions són conseqüències habituals dels ponts tèrmics

Per tal d’evitar l’impacte dels ponts tèrmics, l’estàndard Passivhaus utilitza l’anomenada “Regla del Rotulador”, que consisteix en poder traçar una línia ininterrompuda i de gruix constant seguint el recorregut de l’aïllament tèrmic en tot el perímetre de l’edifici, evitant-ne per tant les interrupcions o ponts tèrmics. Aquesta regla aparentment tan senzilla implica un disseny molt rigorós dels detalls constructius en la fase de projecte i un acurat control de l’execució en la fase d’obra.

Quins problemes generen els ponts tèrmics?

  • Els ponts tèrmics poden suposar pèrdues energètiques rellevants a causa de l’augment de la transmissió de calor entre interior i exterior, cosa que provoca un increment en la demanda de climatització amb el conseqüent augment de la despesa energètica
  • Una altra conseqüència associada als ponts tèrmics són les condensacions superficials en les superfícies interiors a causa d’una elevada humitat relativa. Això pot comportar al seu torn l’aparició de floridura, alhora que una sensació de disconfort higrotèrmic.
  • Així mateix, els ponts tèrmics poden derivar en condensacions intersticials -dins el tancament-, cosa que pot debilitar significativament l’aïllament tèrmic i originar patologies constructives.

Com podem evitar els ponts tèrmics?

  • Per eliminar o minimitzar els ponts tèrmics, cal un disseny rigorós dels sistemes i detalls constructius del projecte, dut a terme per un tècnic amb coneixements sobre la física de la construcció com poden ser els dissenyadors certificats Passivhaus.
  • En fase d’obra, cal un bon control de l’execució, per tal d’assegurar que aquesta s’ajusta al projecte. Aquesta és la tasca de la figura del Passivhaus Tradesperson, que té formació específica en aquest àmbit.

Càlcul de ponts tèrmics

Actualment disposem de programari especialitzat per al càlcul i control dels ponts tèrmics del projecte. El software més emprat són el THERM i el FLIXO, programes que des d’EHaus utilitzem regularment per quantificar i per representar de forma molt gràfica els ponts tèrmics.

La termografia infraroja és una altra eina molt potent per identificar ponts tèrmics en edificacions existents. Permet, així, detectar patologies i encarar projectes de rehabilitació energètica amb dades fiables. Podeu trobar més informació sobre la termografia al blog de Novo.haus: https://www.novo.haus/termografia_superman/

La càmera termogràfica ens permet visualitzar els ponts tèrmics gràcies al gradient de colors

Esperem que aquesta guia t’hagi servit per entendre què és un pont tèrmic! Si en vols saber més, no dubtis a escriure’ns a hola@ehaus.studio

Categories

Segueix-nos

Comparteix

Vols viure en una EHaus?

This site is registered on wpml.org as a development site.