Què és un sistema de ventilació mecànica controlada

Coneixes el concepte de ventilació mecànica controlada?

La ventilació mecànica controlada de doble flux és un dels cinc principis bàsics de la certificació Passivhaus.

Es tracta d’un sistema compost per una màquina de ventilació i una sèrie de conductes que renoven l’aire de les estances, extraient-ne l’aire viciat i aportant-hi aire fresc de l’exterior.

La seva particularitat és que la unitat de ventilació incorpora un recuperador de calor on l’aire extret cedeix energia calorífica a l’aire d’admissió, sense barrejar-los. Aquest intercanvi de calor fa que l’aire s’impulsi a les estances prèviament climatitzat, la qual cosa permet reduir el consum d’energia associat a la ventilació i assolir per tant un gran estalvi energètic tant a l’hivern com a l’estiu.

Addicionalment, la unitat de ventilació incorpora una sèrie de filtres que redueixen la quantitat de partícules i milloren considerablement la qualitat de l’aire interior.

L’usuari pot programar i controlar el sistema de ventilació mecànica, tant a través d’un interruptor com mitjançant un comandament a distància; i fins i tot quan és fora de casa gràcies a una app.

Passivhaus girona, Ehaus

Funcionament d’un recuperador de calor

Quines són les raons per a la instal·lació d’un sistema de ventilació mecànica controlada?

Energètiques:

 • A l’hivern, la VMC estalvia energia de calefacció que es perdria en obrir les finestres de forma ineficient
 • A l’estiu, estalvia energia de refrigeració i deshumectació

De salubritat:

 • Aporta aire fresc i per tant renova l’aire interior, disminuint-ne la concentració de ppm de CO2
 • Elimina els contaminants atmosfèrics de l’aire, gràcies al sistema de filtratge
 • Redueix els nivells de polen i altres agents alèrgens de l’aire interior
 • Controla la humitat de l’aire, impedint així problemes de floridura (“moho”) i d’humitat relativa excessiva

De confort:

 • Tèrmic: proporciona una temperatura de confort constant
 • Acústic: anula el soroll exterior en entorns amb alta contaminació acústica (trànsit, fàbriques, altres)
 • Elimina les males olors
 • Permet la correcta ventilació a persones amb minusvalia o problemes
  de mobilitat que els impedeix l’accionament quotidià de les finestres

Ventilació controlada i hermeticitat

No es pot concebre la instal·lació d’un sistema de ventilació mecànica de doble flux amb recuperador de calor sense disposar d’una envolvent estanca; és a dir, un edifici hermètic al pas de l’aire. L’hermeticitat, un altre dels principis bàsics de l’estàndard Passivhaus, evita les infiltracions i exfiltracions d’aire a través de la pell de l’edifici i per tant les pèrdues energètiques.

En edificis no estancs, com ho són la gran majoria de les construccions existents, les fugues incontrolades a través de l’embolcall de l’edifici -sobretot en els seus punts dèbils, com finestres, juntes constructives, passos d’instal·lacions- comportarien una aportació d’aire massa elevada i per tant un consum excessiu dels ventiladors del sistema de ventilació, cosa que el faria ineficient.

Exemple de màquina de ventilació de la marca Zehnder

 Quin és el cost d’una màquina de ventilació de doble flux?

El preu de la màquina varia molt segons el cabal d’aire requerit. També ho fa segons les característiques de la màquina i segons la marca comercial. Així, en una casa unifamiliar estàndard, pot oscil·lar entre els 2.000 i els 3.000 euros. Es recomanen els aparells que disposen de la certificació Passivhaus, ja que asseguren un rendiment del recuperador superior al 75%.

El preu de la instal·lació sencera pel mateix cas d’habitatge unifamiliar, comptant els conductes i resta d’elements, pot rondar entre els 6.000 i els 10.000 euros. Es pot trobar informació detallada a la web de l’empresa Siber.

Esperem que aquesta guia t’hagi ajudat a conèixer millor la ventilació mecànica controlada amb recuperació de calor! Si en vols saber més, no dubtis a escriure’ns a hola@ehaus.studio

Segueix-nos

Comparteix

Vols viure en una EHaus?

This site is registered on wpml.org as a development site.