El test d’hermeticitat Blower Door

L’assaig Blower Door: la “prova del cotó” de les cases passives

Per verificar que un habitatge compleix els requisits d’una Passivhaus és obligat realitzar un test anomenat Blower Door.

Aquest test mesura el volum d’infiltracions d’aire incontrolades que es produeixen a través de la pell de l’edifici. El seu valor indica el grau d’hermeticitat.

L’hermeticitat a l’aire és un dels 5 principis imprescindibles de l’estàndard Passivhaus i té una influència directa en l’eficiència energètica de l’edifici.

Test Blower Door

Preparació de l’assaig Blower Door

Blower Door i despesa energètica

Per poder certificar l’habitatge com a Passivhaus, el valor obtingut en el test ha de ser inferior a 0,6 renovacions/hora. Obtenir aquest valor tan reduït exigeix una estanqueïtat a l’aire molt gran i per tant un disseny i execució molt rigorosos. Un valor superior ens indica defectes en l’hermeticitat de la pell de l’edifici (fissures, errors constructius, juntes mal executades, etc.), la qual cosa dispara la demanda energètica

Si comparem aquest requisit amb el que marca el Codi Tècnic de l’Edificació -que és la normativa d’aplicació obligatòria als edificis de l’estat espanyol- la diferència és significativa. I és que el Codi Tècnic exigeix una renovació mínima de 3 renovacions/hora, un valor 5 vegades superior al requerit en una Passivhaus. Valor que, a més, no és obligat de comprovar en obra i que per tant a la pràctica pot acabar essent més alt. La qual cosa, en un clima mediterrani com el de Girona, representa multiplicar per 5 les pèrdues d’energia d’un edifici convencional respecte d’un edifici concebut sota l’estàndard Passivhaus.

Però en què consisteix el test Blower Door?

L’assaig Blower Door es realitza in situ mitjançant un mètode de pressurització per mitjà d’un ventilador. Consisteix en una lona estanca que es col·loca generalment a la porta d’entrada de l’edifici. A la porta es fixa el ventilador que generarà una diferència de pressió de 50 Pascals entre l’interior i l’exterior. Els valors mesurats s’envien a un software i es poden visualitzar simultàniament des d’un ordinador portàtil.

Aquest test sol realitzar-se dues vegades: la primera durant la fase d’obra per detectar infiltracions no desitjades i subsanar-ne les causes. La càmera termogràfica, l’anemòmetre i el generador de fum ens ajudaran a localitzar-les. El segon test es fa amb l’obra ja acabada, per quantificar el valor oficial.

Es tracta d’un procediment recollit a la normativa UNE-EN 13829:2002.

Test Blower Door

Procés del test Blower Door durant l’obra d’una casa d’alta eficiència

Blower Door: garantia d’eficiència amb poca inversió

Corregir les infiltracions d’aire no controlades gràcies a la informació que ens aporta l’assaig Blower Door sol requerir una inversió molt reduïda en material i en temps. El resultat, en canvi, pot multiplicar el grau d’eficiència de l’habitatge. Aquest es nota en el confort i en la despesa energètica al llarg del cicle de vida de l’edifici. 

Per això des d’EHaus verifiquem sempre els valors de projecte en fase d’obra i també un cop finalitzada a través d’aquest assaig, com a garantia de compliment dels estàndards d’eficiència d’una casa passiva de debò.

Encara dubtes? Truca’ns sense compromís al 617886565 o al 616985414 o escriu-nos a hola@ehaus.studio i t’expliquem tot allò que necessitis saber!

 

Categories

Segueix-nos

Comparteix

Vols viure en una EHaus?

This site is registered on wpml.org as a development site.